ජපානයේ වයස්ගත පුද්ගලයා මියයයි

ලොව වයස්ගතම මිනිසා වූ ජපානයේ මසාසු නොනකා මියයයි. හොකටිඩෝ දූපතේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසේ දී මිය ගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය

Read more