2019-03-13 කාලගුණ අනාවැකිය

Share Button

හම්බන්තොට, අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවකවල තැනින් තැන සවස 2.00ට පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහි වැසි ඇති වේ.

රත්නපුර, ගාල්ල, මා ර සහ කළු ර දිස්ත්‍රික්කවකවල ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී. 50 ට වැඩි රමක් ද වැසි ඇති විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති න විට එම ප්‍රදේශව තාවකාළික තද සුළං ඇති විය හැල. අකුණු මඟින් සිදු න අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍යය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

 

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය  දිනය : 2019 -03-13
නගරය උෂ්ණත්වය
(තස.අංශක)
සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)  කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධාපුරය 34 23 90 40 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව  31 24 90 65 වැසි වාර කිහිපයක්
කොළඹ 32 25 95 65 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ගාල්ල 31 25 95 65 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
යාපනය 32 23 90 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 33 17 95 45 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
නුවරඑළිය  22 8 90 40 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
රත්නපුරය 34 22 95 50 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ 
ත්‍රිකුණාමලය 32 24 85 55 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 33 25 90 45 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *